на головну

                     
                       
                     
                     
                             
 

 

 

Ізяславська

райдержадміністрація

 

               30300, Хмельницька обл.,

             Ізяславський р-н., м.Ізяслав,

                вул.Незалежності, буд. 2

 

тел/факс: (03852) 4-20-61

e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

 

Заходи,

які заплановано

провести в

Ізяславському районі

протягом тижня

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Ізяславі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ЗВЕРНЕННЯ   ГРОМАДЯН

 

 

Звернення громадян

Відповідно до ст.40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні, чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до райдержадміністрації,  посадових осіб цієї установи, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Звернення громадян як правове явище має багатофункціональний характер - це і забезпечення права громадян України на участь в управлінні державними і громадськими справами, це і зворотній зв'язок на діяльність органів публічної влади, це і форма захисту прав і свобод громадянина, це і забезпечення прозорості діяльності органу самоврядування.

Правовою основою для листування взаємовідносин громадянина і райдержадміністрації є Закони України “Про звернення громадян”, “Про інформацію”, Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997р. №348 “Про затвердження Інструкції діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації”.


Ви можете звернутися до райдержадміністрації у такий спосіб:
   
 

 

   
 

ПИСЬМОВО

   
   
   
   
 

НА

ОСОБИСТОМУ ПРИЙОМІ

   
   
   
   
 

ПІД ЧАС

ВИЇЗНОГО

ПРИЙОМУ

   
   
   
   
 

ЗА

ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕФОНУ

   
   
   
   
 

ЗА

ДОПОМОГОЮ

E-MAIL

 

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСЬМОВІ ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН

1. Письмове звернення надсилається поштою (30300, Хмельницька область, м.Ізяслав, вул.Незалежності, буд. 2, райдержадміністрація) або передається громадянином до райдержадміністрації  особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до чинного законодавства (ІІ поверх, загальний відділ апарату райдержадміністрації, каб. 207).

2. У зверненні заявник має зазначити свої прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контакти, викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги, зазначити дату написання звернення.

3. На вимогу громадянина, який подав звернення до районної державної адміністрації, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення. Вказаний документ з позначкою «КОПІЯ» повертається громадянину.

4. Звернення, оформлене без дотримання вимог, зазначених у статті 5 Закону України «Про звернення громадян» (не вказано прізвище, ім’я, по батькові або адреса, не підписане автором або немає дати, не викладено суть порушеного питання) повертається авторові з відповідними роз’ясненнями не пізніше, ніж через 10 днів від дня його надходження.

5. Анонімні звернення розгляду не підлягають.

6. Звернення громадян розглядаються та вирішуються у терміни, визначені статтею 20 Закону України «Про звернення громадян».

7. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень районної державної адміністрації, пересилаються за належністю в термін, не більше 5 днів з дня надходження до районної державної адміністрації, про що повідомляється  громадянину, який подав звернення.

8. Звернення Героїв України, інвалідів бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці розглядаються головою районної державної адміністрації особисто.

9. Відповідь за результатами розгляду колективного звернення громадян направляється на ім’я того громадянина, чий підпис у зверненні знаходиться першим або адреса якого вказана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особистий прийом громадян керівництвом районної державної адміністрації

 

1. Особистий прийом громадян в районній державній адміністрації здійснюють голова, перший заступник голови, заступник голови та керівник апарату  районної державної адміністрації.

2. Особистий прийом громадян проводиться керівництвом районної державної адміністрації у власних кабінетах згідно із затвердженим графіком.

3. Запис громадян на особистий прийом до голови районної державної адміністрації здійснюється у день прийому.

4. У день прийому громадяни приймаються з усіх питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації, незалежно від розподілу обов’язків між головою, його заступниками та керівником апарату.

5. Під час проведення запису спеціалістом загального відділу апарату районної державної адміністрації з’ясовується у громадянина інформація (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, категорія, місце роботи, посада, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень), яка вноситься до картки особистого прийому громадян, та зазначається порядковий номер запису. Не допускається з’ясування відомостей про особу, що не стосуються його звернення. Якщо громадянин звертається не особисто, а через уповноважену  ним особу, ці повноваження повинні бути оформлені відповідно до вимог чинного законодавства та надані  цією особою.

6. Прийом Героїв України, інвалідів бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці проводиться першочергово (у дні прийому).

7. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні як їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, так і  особи, які перебувають у родинних відносинах з цими громадянами (за бажанням останніх).

8. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх  з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів  райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

9. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

10. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення,  заявник може викласти суть звернення  у формі письмової заяви для  подальшого розгляду. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про  результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово.

11. У разі, якщо особистий прийом громадян головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, він переноситься на черговий прийом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення під час виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації

 

1. Виїзні прийоми проводяться головою, першим заступником та заступниками голови районної державної адміністрації в населених пунктах району за місцем проживання громадян з питань, які належать до повноважень районної державної адміністрації.

2. Виїзні прийоми проводяться згідно із затвердженим графіком. Затверджений графік доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення в місцевих засобах масової інформації та на офіційному сайті районної державної адміністрації.

3. Не пізніше як за три дні до дати прийому інформують населення про час і місце проведення особистого прийому громадян шляхом розміщення оголошень на території сільської ради, де заплановано прийом громадян.

4. У разі, якщо виїзний прийом відповідної посадової особи районної державної адміністрації не може відбутися за графіком через поважні причини, загальний відділ апарату районної державної адміністрації оперативно інформує про перенесення (відміну) прийому працівників виконавчого комітету органу місцевого самоврядування для оперативного сповіщення громадян.           

5. У день прийому громадяни приймаються з усіх питань, віднесених до повноважень районної державної адміністрації, незалежно від розподілу обов’язків між головою, його заступниками та керівником апарату.

6. Під час проведення запису спеціалістом загального відділу апарату районної державної адміністрації з’ясовується у громадянина інформація (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, категорія, місце роботи, посада, питання, з яким звертається громадянин, наявність попередніх звернень), яка вноситься до картки виїзного особистого прийому громадян, та зазначається порядковий номер запису. Не допускається з’ясування відомостей про особу, що не стосуються його звернення.

7. Прийом Героїв України, інвалідів бойових дій, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної праці  проводиться першочергово.

8. Посадова особа, яка здійснює особистий прийом, для забезпечення кваліфікованого розгляду поставлених відвідувачем питань, може залучити до їх  з’ясування працівників відповідних структурних підрозділів  райдержадміністрації або одержати від них матеріали та потрібну інформацію, що необхідні для розгляду питань, порушених у зверненні громадянина.

9. Особи, визнані судом у встановленому порядку недієздатними, на прийом без участі їхніх законних представників не допускаються.

10. У випадку, коли порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо на особистому прийомі через його складність і необхідність додаткового вивчення,  заявник може викласти суть звернення  у формі письмової заяви для  подальшого розгляду. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. Про  результати розгляду звернення заявник повідомляється письмово.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення за допомогою телефону

 

Відповідно до Закону України “Про звернення громадян” (зі змінами, внесеними 02.07.2015) громадяни отримали право реалізувати своє право на звернення за допомогою засобів телефонного зв’язку.

 

Урядова "гаряча лінія"

0 800 507 309 – телефонний номер урядової «гарячої лінії», що забезпечує спілкування Уряду з громадянами, дозволяє: їм оперативно отримувати достовірну інформацію, відповіді від органів виконавчої влади на скарги, заяви, пропозиції щодо вирішення порушених питань і задоволення законних прав та інтересів заявників.
    Урядова «гаряча лінія» працює крім неділі та святкових днів за наступним графіком: понеділок-п’ятниця – з 8 до 21 години, субота – з 8 до 19 години.
    
Дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні.

Інформація Національного агентства з питань державної служби України про роботу із зверненнями громадян

 

 

«Гаряча телефонна лінія» для родичів учасників антитерористичної операції

За дорученням Президента України відкрито «гарячу телефонну лінію» для родичів учасників антитерористичної операції.

За телефонним номером (044) 255-69-55 щоденно з 8 до 20 години консультанти надаватимуть інформацію про солдатів, які захищають Батьківщину. Інформація на «гарячій лінії» оновлятиметься двічі на добу.

Консультанти на «гарячій лінії» оперативно реагуватимуть на запити та скарги, які надходитимуть від громадян, а також по можливості надаватимуть їм необхідні консультації.

 

 

Прямі «гарячі» телефонні лінії зв’язку «Запитай у влади» у райдержадміністрації

1.    Прямі «гарячі» телефонні лінії зв’язку «Запитай у влади» проводяться головою, першим заступником, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації згідно затвердженого графіка.

2.    Звернення громадян, що надходять на пряму «гарячу» телефонну  лінію, оформляються у день їх надходження на картках обліку у відповідності до відомостей, які громадяни повідомляють про себе, з обов’язковим зазначенням їх номерів телефонів.

3.    Якщо заявник не називає своє прізвище, ім’я, по батькові або не надає інші відомості, звернення реєструється як анонімне.

4.    Звернення, в яких порушено питання інформативного, довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються невідкладно.

5.    Звернення, що потребують більш детального вивчення, розглядаються у тому ж порядку, що й письмові звернення (або звернення, висловлене на особистому прийомі громадян).

 

 

«Телефону довіри» в районній державній адміністрації

1. «Телефон довіри» запроваджується з метою поширення зворотного зв’язку з мешканцями району, оперативного реагування на гострі проблеми громадян, невідкладного вжиття заходів щодо припинення неправомірних дій, поновлення прав і свобод, порушених унаслідок недодержання вимог законодавства про звернення громадян.

2. Функціонування «Телефону довіри» вводиться та припиняється за розпорядженням голови районної державної адміністрації.

3. «Телефон довіри» в районній державній адміністрації працює щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 8.00 до 17.15 год. за номером (03852) 4-20-61.

4. Під час проведення «Телефону довіри» спеціаліст загального відділу апарату районної державної адміністрації оформляє реєстраційну картку відомостями, які громадяни повідомляють про себе, та порушеним питанням.

5. Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час роботи «Телефону довіри», їх розгляд, а також підготовка відповідей здійснюється відповідно до порядку розгляду усних звернень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернення за допомогою e-mail

 

28 жовтня 2015 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції» (№577-VIII від 02.07.2015 року) яким передбачено, що письмове звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Електронне звернення в Ізяславську районну державну адміністрацію можна надіслати на таку електронну адресу zagvid_izrda@ukr.net.

Звертаємо увагу, що електронне звернення має бути оформлене належним чином відповідно до вимог вищевказаного Закону.

Зокрема, у зверненні має бути зазначено:

- прізвище, ім’я, по батькові,

- місце проживання громадянина,

- суть порушеного питання:  зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.


Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.


Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш, як через десять днів від дня його надходження.

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНО

Е-послуги

Відкриті дані

Правова допомога 

Пенсійне забезпечення

Вибори

Міжнародна інтеграціяУкраїни

Запобігання корупції

Відзначення пам'ятних та ювілейних дат

Голодомор

       Актуальні питання   державної служби  

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Соціальний захист


Медицина

 

Культура

 

Сім'я і діти

 

Освіта

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 Містобудування та архітектура

Підприємництво

Транспорт

 Енергоефективність

 Регуляторна політика

 Агросектор

 Бюджет

 Державні закупівлі

 Державна реєстрація

Чисте довкілля

 ЦНАП 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ

 

Районна рада

Міська рада

Сільські ради

ХАЕС

Податкова

Поліція

Районний сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Центральні 

 органи влади

 

 

 

 Обласні

 органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2019 роки
   вул. Незалежності, буд.2, м.Ізяслав, 30300,
e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua
 
  Розробка та підтримка: Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації

   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний веб-портал Ізяславської райдержадміністрації https://izadm.gov.ua/