на головну

                     
                       
                     
                     
                             
 

 

 

Ізяславська

райдержадміністрація

 

               30300, Хмельницька обл.,

             Ізяславський р-н., м.Ізяслав,

                вул.Незалежності, буд. 2

 

тел/факс: (03852) 4-20-61

e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

 

Заходи,

які заплановано

провести в

Ізяславському районі

протягом тижня

 

 

    

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Ізяславі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

Детального плану території для розміщення, будівництва та обслуговування об’єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту) Ізяславського району Хмельницької області

 

Замовник СЕО

Замовник проекту: Ізяславська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н., м.Ізяслав, вул.Незалежності, буд. 2.

Тел/факс: (03852) 4-20-61.

Електронна адреса: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

Інвестор проекту: ТОВ «Ізяслав Сан 1», 29000, Хмельницька обл., Ізяславський район, місто Ізяслав, вулиця Незалежності, будинок 41, ЄДРПОУ 42861725.

Вид та основні цілі документу державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території для розміщення, будівництва та обслуговування об'єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту) Ізяславського району Хмельницької області, розроблений згідно розпорядження голови Ізяславської районної державної адміністрації "Про надання ТОВ «Ізяслав Сан 1» дозволу на розроблення детального плану території для розміщення, будівництва та обслуговування об'єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту) Ізяславського району Хмельницької області" № 59/2019-р від 25.03.2019 року.

Мета проектування - будівництво електростанції на сонячних батареях, із визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

- розпорядження голови Ізяславської районної державної адміністрації "Про надання ТОВ «Ізяслав Сан 1» дозволу на розроблення детального плану території для розміщення, будівництва та обслуговування об'єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту) Ізяславського району Хмельницької області" № 59/2019-р від 25.03.2019 року;

- завдання на розроблення детального плану території;

- топографічна основа М1:2000, виконана ТОВ "Ренесанс-Груп" у 2019 р.;

- схема планування території Хмельницької області;

- натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого об'єкта; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

Будівництво сонячної електростанції здійснюється з метою практичного впровадження в Хмельницькій області «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» та реалізації у регіонах завдань, визначених «Енергетичною стратегією України до 2030 року».

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території: природні умови; характеристики рельєфу ділянки, соціально-економічні і містобудівні умови; соціально-економічні і містобудівні умови; оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини; переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження: основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції; функціональне зонування території; архітектурно-планувальна та об'ємно-просторова композиція; короткий опис функціонування фотоелектричної сонячної станції; житловий фонд та розселення; система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування; транспорт і вулично-дорожня мережа; транспорт, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок; інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж; інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору; система протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій території; містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять:

- схема розташування території у планувальній структурі населеного пункту (району, області);

- ситуаційна схема М1:10000;

- план існуючого використання території. Опорний план. Схема існуючих планувальних обмежень М1:2000;

- проектний план. Схема проектних планувальних обмежень, схемою організації руху транспорту та пішоходів М1:2000. Креслення поперечних профілів вулиць М1:200;

- схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1:2000;

- схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1:2000. Загальна площа території, щодо якої здійснюється детальне планування - 23,4316 га.

З північної сторони територія обмежена землями спеціального призначення (колишня військова частина), із західної сторони - територією сільськогосподарського призначення, зі східної та південної сторони - землями лісогосподарського призначення.

Конфігурація ділянки, має складну багатокутну форму.

Навколо території детального планування розташована сільськогосподарська територія, територія особистих селянських господарств, територія спеціального призначення, територія лісогосподарського призначення.

У межах земельної ділянки, щодо якої здійснюється детальне планування будь-які будівлі та споруди відсутні.

Територія детального планування вільна від багаторічних зелених насаджень.

Через територію проектування проходить повітряна ЛЕП високої напруги 10 кВ.

Відомості про інші інженерні мережі, які можливо підведені до ділянки проектування - відсутні.

У цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

Існуюче використання - землі енергетики (14.01 «Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»).

Ймовірні наслідки:

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з розміщенням сонячних фотовольтаїчних модулів.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків проведено огляд в натурі території проектування.

Планувальні рішення детального плану території прийняті з урахуванням технологічної схеми об’єкта відповідно до вимог санітарних, протипожежних норм, природоохоронного законодавства, нормативів екологічної безпеки та принципів раціонального природокористування.

Орієнтовні основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території:

- територія в межах ділянки - 23,4316 га;

- проектна потужність ФЕС - 14,00 МВт;

- поле для розміщення сонячних модулів - 5,6201;

- площа дорожнього покриття - 10667 м2;

- площа забудови (адмін-побутове приміщення, КТП) - 300 м2.

 

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

- проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

- інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

- для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією;

- інженерний благоустрій території - централізоване каналізування, санітарне очищення.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

 

б) для територій з природоохоронним статусом

Територія, на яку розробляється детальний план території, знаходиться в межах структурних елементів екомережі Хмельницької області, а саме - Горинського екологічного коридору. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

 

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія, на яку розробляється детальний план території, розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності пропрацьовані замовником та місцевим органом виконавчої влади. У зв’язку з цим розглядання виправданих технічних та територіальних альтернатив у рамках розробки детального плану території щодо розміщення об’єктів альтернативної енергетики (з використанням енергії сонця) не доцільне.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення СЕС та техніко-економічних обґрунтувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

 

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування сонячної електричної станції, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

- статистичну інформацію,

- оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

ресурсозберігаючі заходи - збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи - функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;

- охоронні заходи - моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

 

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну

оцінку

- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Ізяславська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 30300, Хмельницька обл., Ізяславський р-н., м. Ізяслав, вул.Незалежності, буд. 2.

Тел/факс: (03852) 4-20-61.

Електронна адреса: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

Контактна особа: завідувач сектору містобудування, архітектури та будівництва Ізяславської райдержадміністрації Франков Сергій Іванович.

 

Терміни подання зауваження і пропозиції - до 31 серпня 2019 року.

02.08.2019 р.

За матеріалами сектору містобудування,

архітектури та будівництва  райдержадміністрації

 

 

Повідомлення

про проведення громадських слухань щодо врахування інтересів під час розроблення Детального плану території для розміщення, будівництва та обслуговування об'єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту) Ізяславського району Хмельницької області

 

Повідомляємо, що 26 липня 2019 року о 10-00 годині в приміщенні Ізяславської районної державної адміністрації за адресою: м.Ізяслав , вул.Незалежності, 2 будуть проходити громадські слухання з розгляду та погодження розробленого проекту містобудівної документації: «Детального плану території для розміщення, будівництва та обслуговування об'єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту) Ізяславського району Хмельницької області», орієнтовною площею 20,0 га.

Замовник проекту: Ізяславська районна державна адміністрація (юридична адреса: вул.Незалежності,2, м.Ізяслав, Хмельницька область).

Розробник детального плану –  ТОВ «Ренесанс-груп», (юридична адреса: вул.Центральна, 9, с.Сушівці, Хмельницька область).

Інвестор: ТОВ «Ізяслав Сан 1».

Містобудівна документація для розгляду та надання пропозицій знаходиться у розробника.

Пропозиції направляються за адресою: м.Хмельницький, вул.Подільська, 109/1, 7 поверх, тел.: 097-158-28-73

 

Графічні матеріали:

Проектний план території для розміщення, будівництва та обслуговування об'єкта інфраструктури (сонячної електростанції) на території Ізяславської міської ради (за межами населеного пункту).

03.07.2019 р.

За матеріалами сектору містобудування, архітектури та будівництва райдержадміністрації

 

Відбулись  громадські слухання щодо продовження строку експлуатації  енергоблоку №1 Хмельницької АЕС за участю представників Ізяславщини

 

20 лютого  на базі навчально-тренувального центру ВП ХАЕС у місті Нетішин відбулось громадське обговорення питань продовження строку експлуатації першого енергоблоку за участі громадськості Ізяславського району Хмельницької області. У громадських слуханнях, на яких головував заступник керівника апарату – завідувач сектору організаційно-кадрової роботи апарату Ізяславської районної державної адміністрації Вадим Губернатор, взяли участь заступник голови Ізяславської районної ради Михайло Борисюк, Ізяславський міський голова Валентина Корнійчук, сільські голови громад, які розташовані у 30-кілометровій зоні спостереження ХАЕС, ряд депутатів районної ради, представники Громадської ради при райдержадміністрації, громадський актив району.

Приводом для організації процесу громадського обговорення є завершення проектного терміну експлуатації енергоблоку  №1 Хмельницької АЕС – 13 грудня 2018 року.

Згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» «кожний громадянин України має право на участь в обговоренні та внесення пропозицій до проектів нормативно-правових актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань».

Під час громадських обговорень фахівці Хмельницької АЕС надали детальну інформацію щодо продовження строку експлуатації енергоблоку №1, акцентуючи увагу на заходах з підвищення безпеки, світового досвіду експлуатації енергоблоків у надпроектний термін. Зокрема, начальник служби надійності ресурсу і продовження експлуатації ВП ХАЕС Євген Мелешко зазначив, що вже дев’ять українських енергоблоків успішно працюють з продовженими строками експлуатації. Перший енергоблок Хмельницької АЕС – десятий, на якому здійснюються відповідні роботи. З огляду на  результати вже здійснених робіт з продовження строку експлуатації, є підстави для продовження терміну експлуатації першого енергоблоку на двадцять років. Остаточний термін продовження строку експлуатації буде встановлено Державною інспекцією ядерного регулювання України  після аналізу Звіту з періодичної переоцінки безпеки енергоблока.

Представників Ізяславщини ознайомили також із основними факторами безпеки, які складають основу звіту з періодичної переоцінки безпеки, з інформацією щодо радіаційного та екологічного контролю в зоні спостереження атомної станції.

За словами заступника начальника цеху радіаційного контролю ВП ХАЕС Ігоря Власюка, результати багаторічного радіаційного моніторингу свідчать, що радіаційний фон на промисловому майданчику, в санітарно-захисній зоні та зоні спостереження Хмельницької АЕС знаходяться на рівні природних фонових значень, виміряних до пуску першого енергоблоку, що вказує на відсутність радіаційного впливу на довкілля та населення.

Серед питань, які в першу чергу цікавили представників Ізяславського району – тарифоутворення, собівартості електроенергії, дієздатності систем оповіщення, медичного страхування та моніторингу захворюваності в зоні спостереження ХАЕС, тощо.

Представники громади Ізяславщини надавала також пропозиції щодо встановлення пільг на електроенергію, збільшення відсотка субвенцій від об’єму реалізованої продукції АЕС для здійснення заходів соціально-економічного розвитку територій розташування атомної станції, створення спеціального фонду для наповнення і розподілу субвенційних коштів.

ФОТОКОЛАЖ

20.02.2019 р.

Сектор інформаційної діяльності та комунікацій

з громадськістю апарату райдержадміністрації

 

 

ОГОЛОШЕННЯ

 

Відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 14 січня 2019 року № 6/2019-р «Про проведення громадських слухань», а також з метою залучення громадськості району до обговорення питання продовження строку експлуатації енергоблоку №1 Хмельницької атомної електростанції 20 лютого 2019 року об 11.00 год. в навчально-тренувальному центрі ВП «Хмельницька АЕС» за адресою: вул.Енергетиків, 16, м.Нетішин відбудуться громадські слухання з питання продовження строку експлуатації енергоблоку №1 Хмельницької атомної електростанції.

Запрошуємо зацікавлених осіб взяти участь та висловити свою точку зору щодо продовження терміну експлуатації енергоблоку.

Крім того інформуємо, що на базі Ізяславської районної державної адміністрації організовано роботу громадської приймальні з вищезгаданого  питання. Зокрема у приймальні формуватиметься список усіх бажаючих взяти участь в обговоренні порушеного питання, а також подання  пропозицій з цього питання.

Контакти для довідок: (03852) 4-01-44 – сектор організаційно-кадрової  роботи апарату райдержадміністрації

17.01.2019 р.

За матеріалами Ізяславської райдержадміністрації

 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Ізяславської районної державної адміністрації про проведення консультацій з громадськістю
у формі публічного громадського обговорення проекту розпорядження голови райдержадміністрації
«Про визначення переліку видів громадських робіт на підприємствах і організаціях Ізяславського району, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та  

сприяють її соціальному розвитку у 2019 році»


Зміст матеріалів винесених на обговорення: проект розпорядження голови райдержадміністрації «Про визначення переліку видів громадських робіт на підприємствах і організаціях Ізяславського району, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та  сприяють її соціальному розвитку у 2019 році».


Мета проведення консультацій з громадськістю: збір пропозицій щодо визначення переліку видів громадських робіт на підприємствах і організаціях Ізяславського району, що мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам громади району та  сприяють її соціальному розвитку у 2019 році.


Строк подання пропозицій та зауважень: до 28 січня 2019 року.


Електронна скринька для подання пропозицій в режимі електронного листування:
izyaslav_rda@izadm.gov.ua.


Письмові пропозиції надсилати за адресою: 30300, Хмельницька область, Ізяславський район, м.Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 2, Ізяславська районна державна адміністрація.


Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення: після 28 січня 2019 року на веб-сайті Ізяславської районної державної адміністрації https://izadm.gov.ua/gromadske%20obgovorenia.html.

27.12.2018 р.

 

 

Питання залишається відкритим

 

Про подальшу долю самохідної артилерійської установки (САУ), встановленої в Ізяславі поблизу костелу св.Йосипа, розмови ведуться не перший рік. При цьому думки можна почути різні. Були спроби прийняти  єдине рішення, що влаштовувало б усіх. Але його не існує й дотепер.

Наприкінці травня ц.р. міською радою було оголошено про проведення  громадського обговорення щодо перенесення САУ на територію колишньої військової частини А-0553. Але, як було зазначено згодом у звіті, «на відміну від попереднього вивчення громадської думки з цього ж  питання, проведеного  у минулому році, на адресу міської ради не надійшло  жодної пропозиції (в електронній чи письмовій формі, в телефонному режимі), не було  коментарів, відгуків, інших матеріалів у друкованих та електронних засобах масової інформації для визначення позиції різних соціальних груп та зацікавлених сторін».

У зв’язку з цим, у тому ж звіті  йшлося про проведення міською радою публічного  громадського обговорення. І вже  27 липня в районній газеті «Зоря Надгориння» було надруковано повідомлення про проведення такого обговорення 4 серпня. Ізяславчани та й жителі району продовжували  жваво обговорювати  тему із знанням того, що кожен бажаючий може взяти участь  в обговоренні  і висловити власну пропозицію. Однак неабияке здивування викликало те, що в залі районної ради, де 4 серпня проводилось обговорення, зібралося близько 10 учасників, враховуючи  працівників  виконкому міської ради. Та як би там не було, громадське обговорення було проведено з дотриманням процедури. Висловитись  зміг кожен присутній. Як неважко було припустити, думки знову розділилися. Одні висловлювались за те, щоб САУ залишити на теперішньому місці, і більш того, упорядкувати  територію біля неї. Говорили присутні і про те, що дане питання зараз не на часі, що перенесення викличе напруженість серед громадян.  Інші присутні говорили про необхідність перенесення,  оскільки  в історичній частині міста САУ не місце, що сама установка не представляє історичної цінності. Щоправда, прозвучали й нові пропозиції та зауваження. Наприклад, перш ніж перенести САУ, потрібно визначитись, що буде на її місці. Адже не кращим буде те, що на першому плані в історичному місці з’явиться ще одна руїна і бур’яни навколо неї. Ще цього разу  лише зрідка згадувалася територія  військової частини, як місце перенесення САУ. Натомість, значно частіше  йшлося  про доцільність встановити САУ в міському сквері, де вже є меморіал воїнів-визволителів. Вислухавши  усі думки, організатори публічного громадського обговорення (представники виконкому міської ради) повідомили, що все почуте і занотоване  буде винесено на розгляд депутатів міської ради, які й мають прийняти рішення. Хоча  варто нагадати,  що минулого року вже була спроба прийняти таке рішення, однак цього не було зроблено, знову ж таки, через розбіжність думок серед самих депутатів. Як буде цього разу?

17.08.2017 р.

За матеріалами районної газети «Зоря Надгориння»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТУАЛЬНО

Е-послуги

Відкриті дані

Правова допомога 

Пенсійне забезпечення

Вибори

Міжнародна інтеграціяУкраїни

Запобігання корупції

Відзначення пам'ятних та ювілейних дат

Голодомор

       Актуальні питання   державної служби  

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Протидія домашньому насильству

 

Соціальний захист


Медицина

 

Культура

 

Сім'я і діти

 

Освіта

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 Містобудування та архітектура

Підприємництво

Транспорт

 Енергоефективність

 Регуляторна політика

 Агросектор

 Бюджет

 Державні закупівлі

 Державна реєстрація

Чисте довкілля

 ЦНАП 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ

 

Районна рада

Міська рада

Сільські ради

ХАЕС

Податкова

Поліція

Районний сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Центральні 

 органи влади

 

 

 

 Обласні

 органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2019 роки
   вул. Незалежності, буд.2, м.Ізяслав, 30300,
e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua
 
  Розробка та підтримка: Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації

   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний веб-портал Ізяславської райдержадміністрації https://izadm.gov.ua/