головна

          

 

   
 

 

 

Ізяславська

райдержадміністрація

 

               30300, Хмельницька обл.,

             Ізяславський р-н., м.Ізяслав,

                вул.Незалежності, буд. 2

 

тел/факс: (03852) 4-20-61

e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

 

Заходи,

які заплановано

провести в

Ізяславському районі

протягом тижня

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Ізяславі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доступ до публічної інформації

 

Нормативно-

правова база

 

Надання публічної інформації Ізяславською районною державною адміністрацією  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі або згідно форми. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.


Запити на інформацію можна подати:

* телефоном: (03852) 4-18-83;

* факсом: (03852) 4-20-61;

* поштою: 30300, Хмельницька область, м.Ізяслав, вул. Незалежності, 2, райдержадміністрація (на конверті вказувати "Публічна інформація");

* електронною поштою: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

* особисто: м.Ізяслав, вул.Незалежності, 2, каб. 214 (ІІ поверх)

 

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, чи їх копіями: м.Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 2, каб. № 214 (ІІ поверх, перший кабінет з лівого боку від сходів, кабінет головного спеціаліста сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації), для осіб із обмеженими можливостями - кабінет завідувача сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (І поверх, другий кабінет з правого боку).  

 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо дана інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 травня 2018 року № 344/2018-р «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Ізяславська  районна державна адміністрація, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 16 травня 2018 року за №75/3254.
 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Тел. для довідок: (03852) 4-18-83. Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

 

Інформаційний стенд щодо доступу до публічної інформації розміщений за адресою: м.Ізяслав, вул. Незалежності,2, перший поверх*

* - за вказаною адресою на стенді можна отримати бланк інформаційного запиту.

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Районна державна адміністрація як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

- районна державна адміністрація та районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Регламент Ізяславської районної  державної адміністрації

     

Порядок

подання

запиту

 

Розподіл обов'язків між головою та заступником голови  районної державної адміністрації

     

 Форма запиту

 

Положення  про апарат Ізяславської районної державної адміністрації

     

Звіти

запитів

 

Планування роботи райдержадміністрації

     

Реєстр

публічної

інформації

 

Колегія райдержадміністрації

     
   

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру

     
   

Інформація про доступність осіб з обмеженими можливостями до приміщень установ

     
   

Інформація щодо фактичної кількості автомобілів в райдержадміністрації

     
   

Правила внутрішнього службового розпорядку апарату Ізяславської районної державної адміністрації

     
   

Публічний звіт голови райдержадміністрації за 2018 рік 

     
   

Звіт про виконання бюджету Ізяславського району станом на 01.01.2020 року

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 Нормативно-правова база

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України № 548/2011
«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».
 

Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 583 "Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах "

 

Постанова КМУ від 13 липня 2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

 

Постанова КМУ від 07 вересня 2011 року № 938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації"

 

Постанова КМУ від 21.11.2011 р. № 1277 "Питання системи обліку публічної інформації"

 

Постанова кму від 30 листопада 2016 р. № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної  інформації у формі відкритих даних"

 

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження порядку складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову  інформацію"

Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про комісію з питань роботи з питань роботи із службовою інформацією в районній державній адміністрації»

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про комісію з питань роботи із службовою інформацією  в районній державній адміністрації"

Положення про систему обліку публічної інформації в Ізяславській районній державній адміністрації Хмельницької області

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Ізяславська  районна державна адміністрація, та Порядку відшкодування цих витрат"

 

                             
                             
                             
         

ПЛАНУВАННЯ

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СКЛАД КОЛЕГІЇ

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на 2020 рік та І квартал 2020 року

 

 

Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за І квартал 2020 року

 

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2020 року

 

 

     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЛЖЕННЯ

ПРО КОЛЕГІЮ

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Порядки денні засідань колегій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіти інформаційних запитів

2020 рік

1 22.01.2020 Щодо надання копій посадових інструкцій державних службовців райдержадміністрацій Хмельницької області Надано інформацію запитувачу 27.01.2020
2 05.02.2020 Щодо надання інформації про екологічне становище в районі, реальні проблеми, дієві заходи для вирішення таких проблем у майбутньому Надано інформацію запитувачу 07.02.2020
3 06.02.2020 Щодо надання інформації, на підставі чого Ізяславською райдержадміністрацією здійснюється інформаційний супровід заходів, що відбуваються протягом цього року в населених пунктах Ізяславського району з приводу 76-ї річниці їхнього спалення нацистами Надано інформацію запитувачу   11.02.2020 
4 10.02.2020 Щодо надання відомостей про суму затвердженого бюджету на 2020 рік в прозірі навчальних закладів всіх рівнів акредитації Ізяславської райцдержадміністрації на видатки на придбання інтерактивного та компютерного обладнання Надано інформацію запитувачу 13.02.2020
5

12.02.2020

Щодо надання копії розпорядження голови райдержадміністрації від 22 листопада 2018 року № 784/2018-р "Про затвердження Порядку інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Ізяславської районної державної адміністрації" Надано інформацію запитувачу 13.02.2020
6

02.03.2020

Щодо надання копій рекомендацій Ізяславської райдержадміністрації  надані Михнівській сільській раді щодо проведення заходів 27 лютого поточного року у селах Михнів, Покощівка Михнівської сілсьької ради до "Дня пам'яті спаленого села" (ким, коли та на підставі чого надсилалися ці рекомендації) Надано інформацію запитувачу  

03.03.2020

7

10.03.2020

Щодо надання копій історичних довідок, на підставі яких керівником апарату райдержадміністрації О.Манзюк були надані рекомендації Ізяславської райдержадміністрації за вихідним № 45/14-45-110/2020 від 15.01.2020 Надано інформацію запитувачу  

13.03.2020

8

11.03.2020

Щодо надання інформації, які заходи заплановані в Ізяславському районі з приводу 90-ї річниці селянських повстань, що розпочалися у с.Плужне Ізяславського району Надано інформацію запитувачу

13.03.2020

9

11.03.2020

Щодо надання інформації, які заходи заплановані в Ізяславському районі з приводу 75-річчя від дня загибелі та 100-річчя з дня народження видатного українського поета родом із Ізяславщини Герася Соколенка Надано інформацію запитувачу

16.03.2020

10

16.03.2020

Щодо надання відповідей на виконання листа Міністерства культури, молоді та спорту України від 31 січня 2020 року № 107/6.11.6 з приводу результатів перевріки, викладених у листі ГО "Товариство культурної спадщини "Заслав'є", фактів порушення законодавства про охорону культурної спадщини, термінового вжиття заходів із приведення діяльності у відповідність до його вимог Надано інформацію запитувачу

18.03.2020

11

18.03.2020

Щодо надання інформації про виплату кожному співробітникові обласних та районних держадвних адміністрацій, надбавок всіх видів протягом 2017-2020 років Надано інформацію запитувачу

23.03.2020

06.04.2020

12

24.03.2020

Щодо надання інформації з приводу запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 Надано інформацію запитувачу

30.03.2020

13

24.03.2020

Щодо надання інформації стосовно кількості вантажної автомобільної техніки Надано
інформацію
запитувачу
та
переслано
за
належністю

30.03.2020

14

03.04.2020

Щодо надання вичерпного переліку оперативних, антикризових, координаційних штабів в Україні (створених при Кабінеті Міністрів України, міністерствах, державних та комунальних органах, установах, підприємствах, організаціях, покликаних боротися з коронавірусною інфекцією COVID-19) Надано інформацію запитувачу  

07.04.2020

15

03.04.2020

Щодо надання інформації, на якій підставі за адресою: вул.Грушевського, 5, м.Ізяслав, зареєстрвоана громадська організація "Районна організація ветеранів Організації ветеранів України" Надано
інформацію
запитувачу
та
переслано
за
належністю

09.04.2020

16        

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЇ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
керівництва Ізяславської  райдержадміністрації

 

  2011   2012   2013   2014   2015  

 

 

Реєстр публічної інформації, що знаходиться у володінні:

 

 

 

апарату райдержадміністрації

2012

2013

2014 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

управлінь та відділів райдержадміністрації

2012

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

2019

2020

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІРИ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

Районна державна адміністрація повідомляє про наявне вільне приміщення для надання в оренду (загальна площа – 188,7 кв.м)

Назва об’єкта оренди, його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення розташована на першому та третьому поверхах адміністративної будівлі, за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд.43.

Балансоутримувач майна: Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області (вул. Незалежності, буд. 2, м.Ізяслав, Ізяславський район, Хмельницька область, 30300,  тел./факс (03852) 4-20-61). 

Орган управління майном: Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області (вул. Незалежності, буд. 2, м.Ізяслав, Ізяславський район, Хмельницька область, 30300,  тел./факс (03852) 4-20-61). 

Мета використання орендованого об’єкта – розміщення службових кабінетів.

 

Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:

 

перший поверх будівлі: кабінет № 2 – 12,2 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 3 – 11,4 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 4 – 11,4 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 5 – 13,7 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 6 – 9,9 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 7 – 20,2 кв.м

 

третій поверх будівлі: кабінет № 1 – 12,3 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 2 – 12,4 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 3 – 18,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 4 – 19,2 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 5 – 13,2 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 6 – 11,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 7 – 11,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 8 – 11,3 кв.м

 

Строк оренди об’єкта: до трьох років.

Вартість об’єкту оренди: 1 грн. за рік (без ПДВ).

Заяви щодо оренди об’єкта державної власності, на яке надано оголошення про намір передати майно в оренду, приймаються Ізяславською районною державною адміністрацією Хмельницької області з 8-00 до 17-15 години (перерва з 12-00 до 13-00 години) до 15 липня 2018 року включно за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2, телефон (03852) 4-20-61.

27.06.2018 р.        

Районна державна адміністрація    

 

 

 

АКТУАЛЬНО

Цифрова трансформація

Правова допомога 

Пенсійне забезпечення

Вибори

Міжнародна інтеграціяУкраїни

Запобігання корупції

Відзначення пам'ятних та ювілейних дат

Голодомор

       Актуальні питання   державної служби  

 

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Протидія домашньому насильству

 

Соціальний захист

 

Реєстр колективних договорів


Медицина

 

Культура

 

Сім'я і діти

 

 Освіта

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

Містобудування та архітектура

Підприємництво

Транспорт

 Енергоефективність

 Регуляторна політика

 Агросектор

 Бюджет

 Державні закупівлі

 Державна реєстрація

Чисте довкілля

 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ

 

Районна рада

Міська рада

Сільські ради

ХАЕС

Податкова

Поліція

Районний сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Центральні 

 органи влади

 

 

 

 

 

 Обласні

 органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2020 роки
   вул. Незалежності, буд.2, м.Ізяслав, 30300,
e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua
 
  Розробка та підтримка: Сектор організаційної та інформаційної діяльності, цифрового розвитку та захисту персональних даних апарату Ізяславської районної державної адміністрації

   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний веб-портал Ізяславської райдержадміністрації https://izadm.gov.ua/