на головну

                     
                       
                     
                     
                             
 

 

 

Ізяславська

райдержадміністрація

 

               30300, Хмельницька обл.,

             Ізяславський р-н., м.Ізяслав,

                вул.Незалежності, буд. 2

 

тел/факс: (03852) 4-20-61

e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

 

Заходи,

які заплановано

провести в

Ізяславському районі

протягом тижня

 

 

    

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Ізяславі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доступ до публічної інформації

 

Нормативно-

правова база

 

Надання публічної інформації Ізяславською районною державною адміністрацією  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі або згідно форми. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.


Запити на інформацію можна подати:

* телефоном: (03852) 4-18-83;

* факсом: (03852) 4-20-61;

* поштою: 30300, Хмельницька область, м.Ізяслав, вул. Незалежності, 2, райдержадміністрація (на конверті вказувати "Публічна інформація");

* електронною поштою: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

* особисто: м.Ізяслав, вул.Незалежності, 2, каб. 214 (ІІ поверх)

 

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, чи їх копіями: м.Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 2, каб. № 214 (ІІ поверх, перший кабінет з лівого боку від сходів, кабінет головного спеціаліста сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації), для осіб із обмеженими можливостями - кабінет завідувача сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (І поверх, другий кабінет з правого боку).  

 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо дана інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 травня 2018 року № 344/2018-р «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Ізяславська  районна державна адміністрація, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 16 травня 2018 року за №75/3254.
 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Тел. для довідок: (03852) 4-18-83. Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

 

Інформаційний стенд щодо доступу до публічної інформації розміщений за адресою: м.Ізяслав, вул. Незалежності,2, перший поверх*

* - за вказаною адресою на стенді можна отримати бланк інформаційного запиту.

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Районна державна адміністрація як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

- районна державна адміністрація та районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Регламент Ізяславської районної  державної адміністрації

     

Порядок

подання

запиту

 

Розподіл обов'язків між головою, першим заступником та заступником голови  районної державної адміністрації

     

 Форма запиту

 

Планування роботи райдержадміністрації

     

Звіти

запитів

 

Порядки денні засідань колегій райдержадміністрації

     

Реєстр

публічної

інформації

 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру

     
   

Інформація про доступність осіб з обмеженими можливостями до приміщень установ

     
   

Інформація щодо фактичної кількості автомобілів в райдержадміністрації

     
   

Правила внутрішнього службового розпорядку апарату Ізяславської районної державної адміністрації

     
   

Публічний звіт голови райдержадміністрації за 2018 рік 

     
   

Звіт про виконання бюджету Ізяславського району станом на 01.07.2019 року

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 Нормативно-правова база

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

 

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України № 548/2011
«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».
 

Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 583 "Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах "

 

Постанова КМУ від 13 липня 2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

 

Постанова КМУ від 07 вересня 2011 року № 938 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань доступу до інформації"

 

Постанова КМУ від 21.11.2011 р. № 1277 "Питання системи обліку публічної інформації"

 

Постанова кму від 30 листопада 2016 р. № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 867 "Деякі питання оприлюднення публічної  інформації у формі відкритих даних"

 

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження порядку складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову  інформацію"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про комісію з питань роботи із службовою інформацією  в районній державній адміністрації"

Положення про систему обліку публічної інформації в Ізяславській районній державній адміністрації Хмельницької області

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Ізяславська  районна державна адміністрація, та Порядку відшкодування цих витрат"

 

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на 2019 рік та І квартал 2019 року

  Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за І квартал 2019 року  

 

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2019 року   Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІІ квартал 2019 року

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2019 року

  Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІІІ квартал 2019 року

 

 

     

 

 

     

 

 

   

 

 

 

Звіти інформаційних запитів

2019 рік

1 17.01.2019 Про надання інформації про стан фінансування та використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження, в розрізі об’єктів та заходів, що фінансуються за її рахунок

Надано інформацію запитувачу

23.01.2019
2 28.01.2019 Про надання переліку діючих в районі засобів масової інформації

Надано інформацію запитувачу

30.01.2019
3 06.02.2019 Про надання інформації про необхідну кількість комунальної техніки, які будуть купуватись за рахунок місцевих бюджетів по областях і районах України на 2019 рік, щомісячно та регіонально

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

12.02.2019
4 06.02.2019 Про надання інформації про необхідну кількість шкільних автобусів та інших автобусів, які будуть купуватись за рахунок місцевих бюджетів по областях і районах України на 2019 рік

Надано інформацію запитувачу

11.02.2019
5

06.02.2019

Про надання інформації щодо виготовлення табличок (наклейок) для об'єктів, що будуються в області за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

Надано інформацію запитувачу

11.02.2019
6

08.02.2019

Про надання інформації щодо розкладів руху приміських автобусних маршрутів загального користування в межах Ізяславського, Летичівського та Шепетівського районів Хмельницької області

Надано інформацію запитувачу

12.02.2019
7

14.02.2019

Про надання інформації щодо проведення будівельних робіт по будівлі № 14-Б по вул. Шевченка в м. Ізяслав

Надано інформацію запитувачу

20.02.2019
8

18.02.2019

Про надання інформації щодо будівельних робіт на першому поверсі пам’ятки архітектури національного значення – ансамблю монастиря лазаритів (охоронний № 758/4) по вул.Шевченка, 10 Б у м.Ізяслав

Надано інформацію запитувачу

22.02.2019
9 11.03.2019 Про надання інформації щодо виробничої діяльності ТОВ "Агрофірма "Подільська зернова компанія" на території Хмельницької області в розрізі районів

Надано інформацію запитувачу

13.03.2019
10 22.03.2019

Про надання інформації щодо забезпечення належних санітарноігієнічних умов у приміщеннях закладів загальної середньої освіти згідно розпорядження Кабінету Міністрів

України від 18 грудня 2018 року 1012

Надано інформацію запитувачу

29.03.2019
11 15.04.2019 Про надання інформації щодо кількості українців, що поховані або піддані кремації за рахунок коштів місцевих бюджетів протягом 2014-2018 роківта з початку 2019 року 

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

17.04.2019
12 15.05.2019 Про надання копії свідоцтва про реєстрацію обєкта культурної спадщини як памятки на костел і монастир лазаритів XVIII століття

Надано інформацію запитувачу

20.05.2019
13 22.05.2019 Про надання інформації щодо переліку фестивалів, які відбувалися на території області, організаторами яких виступили органи місцевого самоврядування або інші субєкти

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

28.05.2019
14 05.06.2019 Про надання переліку сільськогосподарських виробників, зареєхстрваних в Ізяславському районі

Надано інформацію запитувачу

07.06.2019
15 10.06.2019 Про надання інформації щодо виборчих дільниць в Ізяславському районі

Надано інформацію запитувачу

13.06.2019
16 14.06.2019 Про надання інформації щодо доступності виборчих дільниць

Надано інформацію запитувачу

18.06.2019
17 21.06.2019 Про надання інформації щодо кількості вантажної автомобільної техніки, агрегатів, самохідних машин, тракторів на території Хмельницької області, а також джерела їх фінансування

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

24.06.2019
18 27.06.2019 Про надання щорічного графіка проведення святкувань Днів міст, сіл та селищ, Днів громади, Дня району, районних культурно-мистецьких свят, фестивалів, святкових та ярмаркових заходів, маосивх народних гулянь та інших святкових заходів в містах, селах та селищах району у 2019 році

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

02.07.2019
19 12.07.2019 Про надання контактної інформації керівників підприємств, які здійснюють діяльність у сфері птахівництва

Надано інформацію запитувачу

15.07.2019
20 17.07.2019 Про надання інформації щодо опублікованих наборів даних відкритих даних органів місуевого самоврядування

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

23.07.2019
21 08.08.2019 Про надання інформації щодо спцеіальних земельних ділянок для паркування транспортних засобів

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

13.08.2019
22 15.08.2019 Про надання інформації щодо утворення та утилізації відходів гуми, зношених відпрацьованих шин, пластмаси, відходів відпрацьованих нафтопродуктів та нафти

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

20.08.2019
23 04.09.2019 Про надання інформації щодо прийнятих органами місцевого самоврядування рішень про встановлення регіональних мов 

Надано інформацію запитувачу та переслано за належністю

05.09.2019
24 11.09.2019 Про надання інформації щодо викладання в загальноосвітніх навчальних закладах курсів морально-етичного спрямування

Надано інформацію запитувачу

17.09.2019

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЇ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
керівництва Ізяславської  райдержадміністрації

  2011   2012   2013   2014   2015  

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІРИ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

Районна державна адміністрація повідомляє про наявне вільне приміщення для надання в оренду (загальна площа – 188,7 кв.м)

Назва об’єкта оренди, його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення розташована на першому та третьому поверхах адміністративної будівлі, за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд.43.

Балансоутримувач майна: Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області (вул. Незалежності, буд. 2, м.Ізяслав, Ізяславський район, Хмельницька область, 30300,  тел./факс (03852) 4-20-61). 

Орган управління майном: Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області (вул. Незалежності, буд. 2, м.Ізяслав, Ізяславський район, Хмельницька область, 30300,  тел./факс (03852) 4-20-61). 

Мета використання орендованого об’єкта – розміщення службових кабінетів.

 

Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:

 

перший поверх будівлі: кабінет № 2 – 12,2 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 3 – 11,4 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 4 – 11,4 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 5 – 13,7 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 6 – 9,9 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 7 – 20,2 кв.м

 

третій поверх будівлі: кабінет № 1 – 12,3 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 2 – 12,4 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 3 – 18,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 4 – 19,2 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 5 – 13,2 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 6 – 11,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 7 – 11,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 8 – 11,3 кв.м

 

Строк оренди об’єкта: до трьох років.

Вартість об’єкту оренди: 1 грн. за рік (без ПДВ).

Заяви щодо оренди об’єкта державної власності, на яке надано оголошення про намір передати майно в оренду, приймаються Ізяславською районною державною адміністрацією Хмельницької області з 8-00 до 17-15 години (перерва з 12-00 до 13-00 години) до 15 липня 2018 року включно за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2, телефон (03852) 4-20-61.

27.06.2018 р.        

Районна державна адміністрація    

 

 

 

АКТУАЛЬНО

Е-послуги

Відкриті дані

Правова допомога 

Пенсійне забезпечення

Вибори

Міжнародна інтеграціяУкраїни

Запобігання корупції

Відзначення пам'ятних та ювілейних дат

Голодомор

       Актуальні питання   державної служби  

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Протидія домашньому насильству

 

Соціальний захист


Медицина

 

Культура

 

Сім'я і діти

 

Освіта

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 Містобудування та архітектура

Підприємництво

Транспорт

 Енергоефективність

 Регуляторна політика

 Агросектор

 Бюджет

 Державні закупівлі

 Державна реєстрація

Чисте довкілля

 ЦНАП 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ

 

Районна рада

Міська рада

Сільські ради

ХАЕС

Податкова

Поліція

Районний сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Центральні 

 органи влади

 

 

 

 Обласні

 органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2019 роки
   вул. Незалежності, буд.2, м.Ізяслав, 30300,
e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua
 
  Розробка та підтримка: Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації

   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний веб-портал Ізяславської райдержадміністрації https://izadm.gov.ua/