на головну

                     
                       
                     
                     
                             
 

 

 

Ізяславська

райдержадміністрація

 

               30300, Хмельницька обл.,

             Ізяславський р-н., м.Ізяслав,

                вул.Незалежності, буд. 2

 

тел/факс: (03852) 4-20-61

e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

 

Заходи,

які заплановано

провести в

Ізяславському районі

протягом тижня

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в Ізяславі

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Доступ до публічної інформації

 

Нормативно-

правова база

 

Надання публічної інформації Ізяславською районною державною адміністрацією  здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі або згідно форми. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.


Запити на інформацію можна подати:

* телефоном: (03852) 4-18-83;

* факсом: (03852) 4-20-61;

* поштою: 30300, Хмельницька область, м.Ізяслав, вул. Незалежності, 2, райдержадміністрація (на конверті вказувати "Публічна інформація");

* електронною поштою: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

* особисто: м.Ізяслав, вул.Незалежності, 2, каб. 214 (ІІ поверх)

 

У разі, якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його зобов’язана оформити відповідальна особа з питань запитів на інформацію, обов’язково зазначивши в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.

 

Спеціальне місце для роботи запитувачів з документами, чи їх копіями: м.Ізяслав, вул. Незалежності, буд. 2, каб. № 214 (ІІ поверх, перший кабінет з лівого боку від сходів, кабінет головного спеціаліста сектору інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації), для осіб із обмеженими можливостями - кабінет завідувача сектором інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (І поверх, другий кабінет з правого боку).  

 

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі якщо дана інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 07 травня 2018 року № 344/2018-р «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Ізяславська  районна державна адміністрація, та Порядку відшкодування цих витрат», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області 16 травня 2018 року за №75/3254.
 

При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

 

Тел. для довідок: (03852) 4-18-83. Робота із запитувачами інформації проводиться у робочий час.

 

Інформаційний стенд щодо доступу до публічної інформації розміщений за адресою: м.Ізяслав, вул. Незалежності,2, перший поверх*

* - за вказаною адресою на стенді можна отримати бланк інформаційного запиту.

 

Відмова у задоволенні запиту на інформацію

Районна державна адміністрація як розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в випадках передбачених статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема у таких:

- районна державна адміністрація та районна рада не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

- інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 зазначеного Закону;

- особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;

- не дотримано вимог до запиту на інформацію (вимоги зазначені вище).

 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону "Про доступ до публічної інформації", рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Регламент Ізяславської районної  державної адміністрації

     

Порядок

подання

запиту

 

Розподіл обов'язків між головою, першим заступником та заступником голови  районної державної адміністрації

     

 Форма запиту

 

Планування роботи райдержадміністрації

     

Звіти

запитів

 

Порядки денні засідань колегій райдержадміністрації

     

Реєстр

публічної

інформації

 

Декларації про майно, доходи, витрати і зобов´язання фінансового характеру

     
   

Інформація про доступність осіб з обмеженими можливостями до приміщень установ

     
   

Інформація щодо фактичної кількості автомобілів в райдержадміністрації

     
   

Правила внутрішнього службового розпорядку апарату Ізяславської районної державної адміністрації

     
   

Публічний звіт голови адміністрації за

2015-2017 роки 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 Нормативно-правова база

Закон України «Про доступ до публічної інформації».

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Указ Президента України № 548/2011
«Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України».
 

Постанова КМУ від 25 травня 2011 р. № 583 "Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах "

 

Постанова КМУ від 13 липня 2011 р. № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

 

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження порядку складання, подання запиту на інформацію до райдержадміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про організацію виконання Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову  інформацію"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації"

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про комісію з питань роботи із службовою інформацією  в районній державній адміністрації"

Положення про систему обліку публічної інформації в Ізяславській районній державній адміністрації Хмельницької області

Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Ізяславська  районна державна адміністрація, та Порядку відшкодування цих витрат"

 

 

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ

РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на 2018 рік та І квартал 2018 року

 

Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за І квартал 2018 року

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІ квартал 2018 року   Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІІ квартал 2018 року

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на ІІІ квартал 2018 року   Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІІІ квартал 2018 року

 

 

Про план роботи районної державної адміністрації на ІV квартал 2018 року

  Звіт про виконання плану роботи районної державної адміністрації за ІV квартал 2018 року

 

 

     

 

 

   

 

 

 

Звіти інформаційних запитів

2018 рік

1

17.01.2018

Щодо надання копії розпорядження голови райдержадміністрації чи копії іншого документа про взяття на баланс "Костелу місіонерів XVII століття" за адресою: м.Ізяслав, вул.Шевченка, 10 Б

Надано інформацію запитувачу

23.01.2018

2

29.01.2018

Щодо надання інформації про:

передбачені кошти в місцевому бюджеті для формування фондів житла для тимчасового проживання на 2018 рік;

обсяги збудованого житла для тимчасового проживання у 2017 році

Надано інформацію запитувачу  

02.02.2018 

3

27.02.2018

 

Щодо надання інформації про вжиття заходів районною державною адміністрацією для забезпечення функціонування електронного урядування на території району

Надано інформацію запитувачу

02.03.2018

4

28.02.2018

 

Щодо надання інформації про працевлаштування в райдержадміністрації фахівців з числа внутрішньо переміщених осіб протягом 2014-2017 років

Надано інформацію запитувачу

03.03.2018

5

19.03.2018

Щодо надання інформації про фінансування та проведення конкурсів «Колосок», «Геліантус», «Соняшник», «Лелека», «Sunflower»

Надано інформацію запитувачу

23.03.2018

6

19.03.2018

Щодо надання інформації про комунальну інфраструктуру району

Надано інформацію запитувачу

22.03.2018

7

23.03.2018

Про надання інформації щодо підвищення окладів державних службовців, які виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в органах виконавчої влади

Надано інформацію запитувачу

28.03.2018

8 23.04.2018 Про надання інформації щодо документів з обліку робочого часу (табелю) керівника РДА (голови, першого заступника, заступника голови адміністрації)

Надано інформацію запитувачу

26.04.2018

9 17.05.2018

Про надання інформації щодо виділених та наданих безоплатно земельних ділянок із земель місцевого самоврядування, державної або комунальної власності в Україні для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та/або індивідуального дачного будівництва

Надано інформацію запитувачу

21.05.2018

10 29.05.2018 Про надання інформації щодо контактної інформації (повної назви, юридичної адреси, ПІБ керівника, телефони, електронні адреси) керівників сільськогосподарських підприємств, голів фермерських господарств, фізичних осіб, які займаються агробізнесом

Надано інформацію запитувачу

29.05.2018

11 30.05.2018 Про надання інформації щодо житлового будівництва в районі станом на 01.01.2018 р.

Надано інформацію запитувачу

31.05.2018

12 31.05.2018 Про надання інформації щодо переліку закладів охорони здоров'я, що перебувають на балансі райдержадміністрації

Надано інформацію запитувачу

31.05.2018

13 01.06.2018 Про надання інформації щодо загальної кількості пам'ятників і пам'ятних знаків з символікою комуністичного тоталітарного режиму

Надано інформацію запитувачу

07.06.2018

14 06.06.2018 Про надання інформації щодо зникнення з мапи країни населених пунктів протягом 1991-2017 років та причини, які цьому послужили

Надано інформацію запитувачу

07.06.2018

15 07.06.2018 Про надання інформації щодо кількості автобусів та маршрутних таксі, які здійнюють маршрутні перевезення в районі (за попередній місяць)

Надано інформацію запитувачу

13.06.2018

16 11.06.2018 Про надання інформації щодо факту надходження 06.06.18 на адресу районної ради звернення щодо розкрадання залізобетонних плит куратором від агрофірми "Віста"

Надано інформацію запитувачу

12.06.2018

17 17.06.2018 Про надання інформації щодо контактних даних фермерських господарств та сільгоспвиробників району

Надано інформацію запитувачу

19.06.2018

18 18.06.2018 Про надання інформації щодо житлового фонду району станом на 01.01.2018 р.

Надано інформацію запитувачу

20.06.2018

19 31.07.2018 Про надання інформації щодо місцевого закладу загальної середньої освіти та зрубаних дерев, які росли поблизу закладу освіти

Надано інформацію запитувачу

06.08.2018

20 13.08.2018 Про надання інформації про військове містечко

Надано інформацію запитувачу

17.08.2018

21 17.08.2018 Про надання інформації про збереження пам'ятки архітектури, та інші питання 

Надано інформацію запитувачу

23.08.2018

22 28.08.2018 Про надання копії охоронного договору від 07.05.2016 р. № 01-0051 на пам'ятку архітектури національного значення - костел місіонерів

Надано інформацію запитувачу

30.08.2018

23 28.08.2018 Про надання копій документів по Сохужинецькій школі

Надано інформацію запитувачу

03.09.2018

24 03.09.2018 Про надання інформації щодо агропідприємств м'ясопереробних цехів, заводів по виготовленню м/ясних виробів, фермерів, що вирощують зернові культури, із зазначенням їхніх контактних даних (назва підприємства, населений пункт, контактна особа, номер телефону)

Надано інформацію запитувачу

04.09.2018

25 04.09.2018 Про надання інформації щодо копій документів по ЗОШ с.Сохужинці

Надано інформацію запитувачу

10.09.2018

26 11.09.2018 Про надання інформації щодо публічних закупівель продуктів харчування ДП "Старокостянтинівський молочний завод" для шкіл та дошкільних навчальних закладів у 2017 році та в першому півріччі 2018 року

Надано інформацію запитувачу

14.09.2018

27 24.09.2018 Про надання інформації щодо костелу місіонерів XVII ст., пам'ятки архітектури  національного значення та копій документів

Надано інформацію запитувачу

26.09.2018

28 25.09.2018 Про надання інформації щодо поліпшення житлових умов учасників АТО, сімей загиблих учасників АТО, внутрішньо переміщених осіб, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа

Надано інформацію запитувачу

01.10.2018

29 01.10.2018 Про надання інформації щодо щомісячної заробітної плати голів РДА та їх заступників за весь період існування в Україні адміністрацій

Надано інформацію запитувачу

05.10.2018

30 03.10.2018 Про надання інформації щодо будівель, частин будівель, приміщень навчальних закладів Ізяславського району, що були оптимізовані (ліквідовані, реорганізовані) за 2010-2018 роки

Надано інформацію запитувачу

09.10.2018

31 11.10.2018 Про надання інформації щодо дисциплінарних стягнень (зауваження, догани, попередження про неповну службову відповідність, звільнення), які були застосовані до керівників відділу освіти РДА

Надано інформацію запитувачу

17.10.2018

32 17.10.2018 Про надання інформації щодо переліку розпорядників нижчого рівня бюджетними коштами за програмою 7921010

Надано інформацію запитувачу

18.10.2018

33 29.10.2018 Про надання копій технічного паспорта на об'єкт культурної спадщини - костел місіонерів XVII ст., пам'ятки архітектури  національного значення по вул.Шевченка, 10Б; технічних паспортів на будівлі по вул.Шевченка, 10 А та Шевченка, 10 В

Надано інформацію запитувачу

30.10.2018

34 15.11.2018 Про надання переліку структурних підрозділів РДА із зазначенням їх електронних адрес

Надано інформацію запитувачу

20.11.2018

35 16.11.2018 Про надання інформації щодо наявності та стану будинків культури, зокрема зачинених, недобудованих чи аварійних будівель

Надано інформацію запитувачу

22.11.2018

36 19.11.2018 Про надання інформації щодо членства в будь-якій політичній партії, зайняття будь-якої керівної посади політичної партії, назви політичної партії членом якої є голова РДА та його заступники і керівник апарату РДА

Надано інформацію запитувачу

22.11.2018

37 28.11.2018 Про надання інформації щодо діяльності центрів первинної медико-санітарної допомоги

Надано інформацію запитувачу

03.12.2018

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦІЇ
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
керівництва Ізяславської  райдержадміністрації

  2011   2012   2013   2014   2015  

 

 

Реєстр публічної інформації, що знаходиться у володінні:

 

 

 

апарату райдержадміністрації

2012

2013

2014 

2015

2016

2017

2018

Станом на 14.01.2019

 

управлінь та відділів райдержадміністрації

2012

2013

2014

2015 

2016

2017

2018

Станом на 14.01.2019

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО НАМІРИ ЩОДО ПЕРЕДАЧІ В ОРЕНДУ НЕРУХОМОГО МАЙНА

 

Районна державна адміністрація повідомляє про наявне вільне приміщення для надання в оренду (загальна площа – 188,7 кв.м)

Назва об’єкта оренди, його місцезнаходження: частина нежитлового приміщення розташована на першому та третьому поверхах адміністративної будівлі, за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, буд.43.

Балансоутримувач майна: Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області (вул. Незалежності, буд. 2, м.Ізяслав, Ізяславський район, Хмельницька область, 30300,  тел./факс (03852) 4-20-61). 

Орган управління майном: Ізяславська районна державна адміністрація Хмельницької області (вул. Незалежності, буд. 2, м.Ізяслав, Ізяславський район, Хмельницька область, 30300,  тел./факс (03852) 4-20-61). 

Мета використання орендованого об’єкта – розміщення службових кабінетів.

 

Назва об’єкта оренди та його місцезнаходження:

 

перший поверх будівлі: кабінет № 2 – 12,2 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 3 – 11,4 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 4 – 11,4 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 5 – 13,7 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 6 – 9,9 кв.м

перший поверх будівлі: кабінет № 7 – 20,2 кв.м

 

третій поверх будівлі: кабінет № 1 – 12,3 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 2 – 12,4 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 3 – 18,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 4 – 19,2 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 5 – 13,2 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 6 – 11,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 7 – 11,5 кв.м

третій поверх будівлі: кабінет № 8 – 11,3 кв.м

 

Строк оренди об’єкта: до трьох років.

Вартість об’єкту оренди: 1 грн. за рік (без ПДВ).

Заяви щодо оренди об’єкта державної власності, на яке надано оголошення про намір передати майно в оренду, приймаються Ізяславською районною державною адміністрацією Хмельницької області з 8-00 до 17-15 години (перерва з 12-00 до 13-00 години) до 15 липня 2018 року включно за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2.

Додаткову інформацію можна отримати у відділі фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації за адресою: м. Ізяслав, вул. Незалежності, 2, телефон (03852) 4-20-61.

27.06.2018 р.        

Районна державна адміністрація    

 

 

 

АКТУАЛЬНО

Е-послуги

Відкриті дані

Правова допомога 

Пенсійне забезпечення

Вибори

Міжнародна інтеграціяУкраїни

Запобігання корупції

Відзначення пам'ятних та ювілейних дат

Голодомор

       Актуальні питання   державної служби  

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Соціальний захист


Медицина

 

Культура

 

Сім'я і діти

 

Освіта

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 

Містобудування та архітектура

Підприємництво

 Енергоефективність

 Регуляторна політика

 Агросектор

 Бюджет

 Державні закупівлі

 Державна реєстрація

Чисте довкілля

 ЦНАП 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ

 

Районна рада

Міська рада

Сільські ради

ХАЕС

Податкова

Поліція

Районний сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

 

Центральні 

 органи влади

 

 

 

 Обласні

 органи влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2019 роки
   вул. Незалежності, буд.2, м.Ізяслав, 30300,
e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua
 
  Розробка та підтримка: Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації

   Використання будь-яких матеріалів, що опубліковані на цьому сайті, дозволяється при умові зазначення посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання) на офіційний веб-портал Ізяславської райдержадміністрації https://izadm.gov.ua/