на головну

                     
                 

 

 
                   
                   
                           

 

 

 

Ізяславська

райдержадміністрація

 

                 30300, Хмельницька обл.,

                Ізяславський р-н., м.Ізяслав,

                   вул.Незалежності, буд. 2

 

тел/факс: (03852) 4-20-61

e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua

 

Заходи,

які заплановано

провести в

Ізяславському районі

протягом тижня

 

 

 

 

Українське ділове мовлення. Календар свят

Погода в Ізяславі

 
 
 
 
 
 
 


Інформація для громадян, які приїхали

з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь,

а також зі Східної України

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ В МЕЖАХ КРАЇНИ

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОТРЕБ

 

До уваги внутрішньо переміщених осіб!

 

 

Міжнародна організація з міграції розпочинає новий проект підтримки самозайнятості внутрішньо переміщених осіб віком до 60 років.

Проектом передбачений розмір гранту до 20 000 грн. для написання бізнес-плану.

Кожному учаснику проекту буде надано експерта для допомоги у формуванні бізнес-плану за адресою: м.Хмельницький, вул.Грушевського, 88; контактний тел. 098 47 87 555 – Ірина.

Термін подання заявок до 03.09.2017 року

29.08.2017 р.

За матеріалами управління соціального

захисту населення райдержадміністрації

 

ДОПОМОГА ВНУТРІШНЬОПЕРЕМІЩЕНИМ ТА ПОСТРАЖДАЛИМ,

ЯКІ ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

21.03.2016 р.

За матеріалами управління інформаційної діяльності та

комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

Адресна допомога внутрішньо-переміщеним особам

        

Порядок надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо-переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 505.

Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органах з питань соціального захисту населення міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням і виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше, ніж шість місяців.

Докладніше...

11.12.2015 р.

Про облік внутрішньо-переміщених осіб

        

Порядок оформлення і видачі довідок про взяття на облік внутрішньо-переміщених осіб затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 509.

Для отримання довідки повнолітня внутрішньо-переміщена особа звертається особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік, форму якої затверджує Мінсоцполітики, до управління соціального захисту населення за місцем перебування (далі – уповноважений орган).

Докладніше...

10.12.2015 р.

До відома вимушених переселенців

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 212 «Про внесення змін до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» передбачено, що для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім’ї подає заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред’являє довідки всіх членів сім’ї про взяття на облік осіб, які переміщуються, строк дії яких продовжено на наступний період.

Особам працездатного віку, яким грошова допомога була припинена відповідно до пункту 7 цього Порядку (працездатні особи не працевлаштувались), грошова допомога на наступний строк не призначається.

Відповідно  до п. 12  Порядку виплати грошової допомоги виплата грошової допомоги припиняється з наступного місяця у разі:

 подання уповноваженим представником сім’ї заяви про припинення виплати грошової допомоги;

 надання інформації державної служби зайнятості про те, що працездатні члени сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувалися за сприянням державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють;

 зняття з обліку особи, яка переміщується;

 виявлення уповноваженим органом факту подання недостовірної інформації або неповідомлення про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги.

 Виплата грошової допомоги може бути поновлена, якщо протягом місяця з місяця припинення її виплати уповноважений представник сім’ї повідомив уповноваженому органу про зміну обставин, які вплинули на припинення виплати грошової допомоги.

Постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2015 р. № 79 доповнено п. 71 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території  України та районів проведення антитерористичної операції таким змістом:

«Управління соціального захисту населення щодня формує та направляє в електроннiй формi вiдповiдному територiальному пiдроздiлу ДМС перелiк осiб, яким видана довiдка.

Пiд час видачi довiдки посадова особа управління соціального захисту населення iнформує особу, яка перемiщується, про обов’язок повiдомити протягом 10 днiв вiдповiдному територiальному пiдроздiлу ДМС про фактичне мiсце проживання, а також про змiну фактичного мiсця проживання або повернення до покинутого мiсця проживання.

Територiальний пiдроздiл ДМС у триденний строк пiсля повiдомлення особою, яка перемiщується, про фактичне мiсце проживання проводить перевiрку наведених у довiдцi вiдповiдних вiдомостей, проставляє у разi пiдтвердження таких вiдомостей на зворотному боцi довiдки вiдмiтку про реєстрацiю мiсця проживання осiб, зазначених у довiдцi, та щодня подає в електронній формі управлінню соціального захисту населення відповідну інформацію.

Довiдка не є дiйсною без проставлення на її зворотному боцi зазначеної вiдмiтки.

Управління соціального захисту вносить iнформацiю територiального пiдроздiлу ДМС до Єдиної iнформацiйної бази даних про взятих на облiк осiб, якi перемiщуються з тимчасово окупованої територiї України та районiв проведення антитерористичної операцiї, та у разi наявностi пiдстав приймає рiшення про зняття з облiку осiб, якi перемiщуються.

Територiальний пiдроздiл ДМС iз залученням працiвникiв територiальних органiв i пiдроздiлiв МВС, представникiв iнших органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, здiйснює щомiсяця вибiркову перевiрку наведених у довiдках вiдомостей про фактичне мiсце проживання осiб, якi перемiщуються (не менш як 10 вiдсоткiв загальної кiлькостi таких осiб), та у разi не пiдтвердження зазначених вiдомостей в одноденний строк повiдомляє про це управління соціального захисту населення для прийняття рiшення щодо зняття з облiку осiб, якi перемiщуються.

Пiдставою для вiдновлення на облiку таких осiб є наявнiсть iнформацiї територiального підрозділу ДМС про підтвердження їх фактичного місця проживання».

05.05.2015 р.

Савлук Л.В., заступник начальника

управління соціального захисту населення

Ізяславської райдержадміністрації

Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

 

Відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення Антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі - особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше, ніж шість місяців.

Докладніше...

12.03.2015 р.

Взяття на облік вимушених переселенців

 

З 22.11.2014 року вступив в дію Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон). Відповідно до ст. 1 Закону: внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону, на момент їх виникнення.

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Докладніше...

29.12.2014 р.

Л.Савлук, заступник начальника

управління соціального захисту населення

Ізяславської райдержадміністрації

Виплата пенсій та інших соціальних виплат з 1 січня 2015 року вимушеним переселенцям

 

Управління Пенсійного фонду України в Ізяславському районі повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.2014р. № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509.

Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки.

Відповідно до зазначеної постанови у січні 2015 року не буде проводитись виплата пенсії особам-переселенцям з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, які до 31.12.2014 р. не стануть на облік в органах соціального захисту населення, та  відповідно їх не буде внесено до Єдиної інформаційної бази тимчасово переміщених осіб.

12.12.2014 р.

Управління Пенсійного фонду України

в Ізяславському районі

Про здійснення соціальних виплат вимушеним переселенцям

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 року № 637 «Про здійснення соціальних виплат особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції»  передбачено, що призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснюються за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 року № 509.

Зазначені виплати, що призначені або продовжені відповідним особам до набрання чинності цією постановою, здійснюються за фактичним місцем їх проживання (перебування) у разі видачі їм до 31 грудня 2014 року такої довідки.

Прохання до всіх осіб-вимушених переселенців, які проживають на території Ізяславського району і не отримали довідку про взяття на облік, звернутись до управління соціального захисту населення Ізяславської райдержадміністрації для реєстрації і отримання довідки.

Прийом проводиться щоденно (крім суботи та неділі) з 800 до 1715 за адресою м. Ізяслав вул. Шевченко 10В.

Телефон для довідок 4-29-04, 4-15-67, 2-63-27.

05.12.2014 р.  

Савлук Л.В., заступник начальника

управління соціального захисту населення

Ізяславської райдержадміністрації

Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово

 окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції

 

 Відповідно до «Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення Антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 505, грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі - особа, яка переміщується), а також стоять на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, структурних підрозділах з питань соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж шість місяців.

Докладніше...

05.12.2014 р.

До уваги осіб вимушених переселенців!

 

З 22.11.2014 року вступив в дію Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (далі - Закон). Відповідно до ст. 1 Закону: внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру.

Факт внутрішнього переміщення підтверджується довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Підставами для взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є наявність реєстрації місця проживання на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 Закону, на момент їх виникнення.

Для отримання довідки внутрішньо переміщена особа має звернутися до структурного підрозділу місцевої державної адміністрації з питань соціального захисту населення за місцем фактичного проживання із заявою про отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Докладніше...

05.12.2014 р.

Шановні кримчани, мешканці східних областей України!

Державна служба зайнятості готова сприяти Вашому працевлаштуванню

 

В Ізяславському районному центрі зайнятості Вам допоможуть:

·    знайти роботу – тимчасову або постійну;

·    взяти участь у громадських або інших роботах тимчасового характеру;

·    пройти професійну підготовку, перепідготовку або підвищити свою кваліфікацію;

·    отримати статус безробітного та матеріальну допомогу на випадок безробіття.

 

В  центрі зайнятості єдина база вакансій по Україні.

Усі вакансії – у вільному доступі.

 

Облік та реєстрація в центрі зайнятості здійснюється незалежно від того, де Ви живете чи перебуваєте.

Усі послуги – безкоштовні.

 

Навіть якщо у Вас немає документів, в центрі зайнятості Ви можете отримати:

·   інформацію про вакансії, навчальні заклади, підприємства, установи, організації, з якими співпрацює служба зайнятості;

·   консультації та правову допомогу з питань працевлаштування або звільнення з роботи, отримання статусу безробітного, допомоги по безробіттю, інших послуг державної служби зайнятості;

·   рекомендації відносно вибору чи зміни професій, послуги з професійної орієнтації.

 

Для підбору підходящої роботи Вам необхідно подати до центру зайнятості:

·   паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;

·   облікову картку платника податків (ідентифікаційний код).

 

Для отримання статусу безробітного та матеріальної допомоги по безробіттю крім вищезазначених документів слід подати:

·   трудову книжку (або її дублікат чи довідку архівної установи про прийняття та звільнення з роботи), або документ, що підтверджує періоди зайнятості (наприклад, цивільно-правовий договір);

·   диплом або інші документи про освіту;

·   військовий квиток (у разі необхідності).

 

Якщо Ви вже зареєстровані в центрах зайнятості Донецької або Луганської областей, Вам нададуть соціальні послуги та допомогу по безробіттю в будь-якому іншому центрі зайнятості України за місцем Вашого перебування.

 

Якщо Ви втратили паспорт, Ви можете пред’явити тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України.

Отримати таке посвідчення та відновити паспорт Ви зможете у територіальних відділеннях Державної міграційної служби України або у кімнатах (місцях) допомоги вимушеним переселенцям з АР Крим і Севастополя, Донецької та Луганської областей.

 

У разі відсутності облікової картки платника податків необхідно звернутися до будь-якого відділення Державної фіскальної служби України за місцем Вашого тимчасового проживання.

 

Якщо Ви не змогли припинити трудові відносини або інший вид зайнятості і Ваша трудова книжка знаходиться у роботодавця:

·        необхідно звернутися до роботодавця із заявою про звільнення та проханням вислати трудову книжку поштою разом з наказом про звільнення;

·        якщо підприємство тимчасово не працює або ліквідоване, в центрі зайнятості Вам допоможуть скласти позовну заяву для звернення до суду з метою оформлення одностороннього припинення трудових відносин.

 

Для оформлення трудових відносин з роботодавцем необхідні:

·        паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України;

·        облікова картка платника податків (ідентифікаційний код);

·        трудова книжка;

·        диплом або інші документи про освіту.

 

Також Ви можете знайти роботу за сумісництвом або шляхом укладення цивільно-правового договору (про надання послуг, виконання робіт) – у цьому випадку трудова книжка не потрібна.

 

За більш детальною інформацією звертайтеся до Ізяславського районного центру зайнятості за адресою: вул. Жовтнева, 16А, м. Ізяслав або за телефонами:(03852)4-24-02, 4-24-16.

 

За потреби скористайтеся послугами:

безкоштовного мобільного сервісу «Пошук роботи»: 730 (з мобільного телефону).

Інтернет-порталами державної служби зайнятості: www.dcz.gov.ua та www.trud.gov.ua.

 20.10.2014 р.

Ізяславський районний центр зайнятості

Про право громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на щомісячну адресну допомогу

 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанови від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції» та № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Постановою  Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 затверджено Порядок оформлення і видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції та передбачено створення та ведення Єдиної інформаційної бази даних про взяття на облік таких осіб.

Довідка є документом, який видається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (далі – особа, яка переміщується).

Для отримання довідки повнолітня особа, яка переміщується, звертається особисто, або через законного представника із заявою про взяття на облік до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення райдержадміністрації згідно форми, затвердженої Міністерством соціальної політики України.

Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які переміщуються без батьків, або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи піклувальником, або законним представником.

У день подання  заяви уповноваженим органом безоплатно видається довідка. Уповноважені органи ведуть журнал обліку виданих довідок.

Представник уповноваженого органу повинен поінформувати заявника про можливості розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом, зокрема відновлення соціальних виплат, про необхідність відкриття рахунка у банку, у разі набуття права на грошову допомогу, надає інформацію про місцезнаходження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

З  метою обліку внутрішньо переміщених осіб уповноважений орган веде Базу даних про взятих на облік внутрішньо переміщених осіб.

Постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 505, яка набирала чинності з 7 жовтня 2014 року, передбачено надання грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, переміщеним особам, які обліковані органами соціального захисту населення, з дня звернення за її призначенням та виплачуватиметься по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше, ніж шість місяців. Призначення та виплата цієї грошової допомоги здійснюється органами соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) за заявою рекомендованої форми.

Грошова допомога є цільовою і призначена для покриття витрат на проживання сім’ї, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Вона надається у таких розмірах:

- для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) у розмірі 884 гривні на одну особу;

- для працездатних осіб – 442 гривні на одну особу.

Загальна сума допомоги на сім’ю не може перевищувати 2400 гривень.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

Фінансування витрат, пов’язаних з наданням щомісячної адресної допомоги здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату  житлово-комунальних послуг та за рахунок коштів, що надходять до державного бюджету у вигляді благодійної або міжнародної допомоги.

16.10.2014 р.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації

                                                                   

Дорожня карта

щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» запроваджено щомісячну адресну допомогу переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

1. Кому надається грошова допомога

Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України і переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, а також стоять на обліку в органах соціального захисту населення.

2. Хто призначає і виплачує грошову допомогу

Призначення та виплату грошової допомоги здійснюють органи соціального захисту населення за фактичним місцем проживання (перебування) за заявою уповноваженого представника сім’ї.

3. На який термін надається грошова допомога

Грошова допомога призначається з дня звернення та виплачується терміном не більше ніж шість місяців.

4. У якому розмірі надається грошова допомога

Грошова допомога надається у таких розмірах:

-    для непрацездатних осіб (пенсіонери, інваліди, діти) — 884 гривні на одну особу (члена сім’ї);

-   для працездатних осіб — 442 гривні на одну особу (члена сім’ї).

Загальна сума допомоги на сім’ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім’ї та не може перевищувати 2 400 гривень.

5. Перелік документів для призначення грошової допомоги:

- заява;

- копія свідоцтва про одруження;

- копії свідоцтв про народження дітей;

- письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім’ї від інших членів сім’ї;

- згода на обробку персональних даних.

6. Яким чином виплачується грошова допомога

Грошова допомога перераховується органом соціального захисту населення на рахунок в установі уповноваженого банку.

 

ВАЖЛИВО

Особам працездатного віку допомога призначається на два місяці. Для одержання допомоги у встановлених розмірах на наступний період особи працездатного віку мають працевлаштуватися, в тому числі за сприянням державної служби зайнятості.

Якщо працездатний член сім’ї протягом двох місяців не працевлаштувався, або перебуває у трудових відносинах з роботодавцями на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції і фактично не працює, розмір допомоги для цих осіб на наступні два місяці зменшується на 50 відсотків, а на наступний період – припиняється.

16.10.2014 р.

Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації

ПРО ВИПЛАТУ ПЕНСІЙ ОСОБАМ, ЯКІ ПЕРЕСЕЛИЛИСЯ З ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

 

Органи Пенсійного фонду України всіляко сприяють пенсіонерам, що виїхали з Донецької та Луганської областей, в оперативному вирішенні питання щодо продовження виплати призначеної пенсії за новим місцем проживання.

Після звернення пенсіонера до управління  Пенсійного фонду в районі із заявою про бажання отримувати пенсію за новим місцем проживання запит на пенсійну справу надсилається невідкладно (в електронній формі).

Взяття на облік зазначених осіб здійснюється за матеріалами електронних пенсійних справ.

При подачі заяви  необхідно мати  документ, що посвідчує особу, за наявності – пред’явити пенсійне посвідчення, а в заяві зазначити особисті дані (ідентифікаційний код, дату народження, адресу попереднього проживання).   Прийняття заяви  про запит пенсійної справи здійснюється без документального підтвердження фактичного місця проживання.

Виплата пенсій за новим місцем проживання проводиться в поточному місяці за додатковими відомостями або в наступному місяці. Це залежить від того, коли пенсіонер звернувся до управління Фонду -  на початку місяця, в середині чи після закінчення виплатного періоду.

Виплата пенсій провадиться з першого числа місяця, наступного за тим, по який виплачено пенсію за попереднім місцем проживання. Документ, що підтверджує дату з якої припинено виплату пенсії за попереднім місцем проживання, – атестат – надсилається органом Фонду в Донецькій чи Луганській областях, який виплачував пенсію, на адресу управління за місцем фактичного проживання пенсіонера.

Додаткову інформацію Ви можете отримати зателефонувавши на “гарячу” телефонну  лінію  управління Пенсійного фонду України в Ізяславському районі за номером  4-01-56  або звернувшись в приймальню для громадян, яка знаходиться за адресою вул.Шевченка, 14, кабінет №1 (перший поверх).

25.09.2014 р.

Управління Пенсійного фонду України в Ізяславському районі

 

До уваги громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції до Ізяславського району

 

З будь-якими питаннями щодо тимчасового перебування звертатися:

- до регіонального штабу Державної служби надзвичайних ситуацій за адресою:

вул. Героїв Чорнобиля 1/2, м. Хмельницький;

тел.: 0-22-69-91-12

        0-22-69-91-17;

 

- до районного штабу з вирішення питань соціального забезпечення переселенців за адресою:

вул. Жовтнева 106, м. Ізяслав;

тел. 101, або 2-67-01;

 

- до регіонального органу соціального захисту населення за адресою:

Майдан Незалежності 1, м. Хмельницький,

тел.: 0-22-72-06-14, 0-22-65-12-84;

 

- до управління соціального захисту населення Ізяславської райдержадміністрації за адресою:

вул. Шевченка 10 В, м. Ізяслав;

тел. 4-15-67, 4-29-04, 4-29-01.

 

Урядова «Гаряча лінія»,  тел. 0800507309 (безкоштовно, цілодобово),

Сайт Міністерства соціальної політики України www.mlsp.gov.ua   

 

Прохання до громадян, які тимчасово переселились на територію району і нікуди не звертались, з’явитись для реєстрації до сільських рад по місцю тимчасового перебування, або до управління соціального захисту населення Ізяславської райдержадміністрації чи  до районного штабу з вирішення питань соціального забезпечення переселенців.

05.09.2014 р.

 

 Л.Савлук – заступник начальника

управління соціального захисту населення райдержадміністрації

 

ДОРОЖНЯ КАРТА

ДЛЯ ЛЮДЕЙ, ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ В МЕЖАХ КРАЇНИ

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПОТРЕБ

РОЗ’ЯСНЕННЯ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ПАСПОРТІВ ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ

З ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

 

З метою належного виконання пункту 5 Плану заходів, пов’язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.06.2014 № 588-р, ДМС України запропоновано застосувати наступний порядок оформлення паспортів громадянина України для цієї категорії громадян.

Згідно з дорученням Голови ДМС від 19.06.2014№ Д/102/1-14 заяви про видачу паспорта громадянина України подаються до центру обслуговування громадян «Паспортний сервіс» ДП «Документ».

 

Адреса центру:    м. Хмельницький

                               вул.  Прибузька, 30А

                               тел. (0382) 61-63-31

Прийом документів здійснюється з 9.00 год. до 16.00 год.

До відома вимушених переселенців з Автономної Республіки Крим

 

За сприяння Адміністрації Президента України, 23 травня 2014 року в м. Київ буде проведено перший Всеукраїнський з’їзд вимушених переселенців з Криму (далі  - з’їзд).

Мета заходу – напрацювання рекомендацій для органів влади та місцевого самоврядування України, міжнародних організацій щодо вирішення проблем кримчан, які внаслідок тимчасової окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь змушені були залишити рідні домівки та виїхати на материкову частину країни.

До участі в заході запрошуються представники вимушених переселенців, центральних органів виконавчої влади, народні депутати України, дипломати, українські та міжнародні громадські організації, експерти, засоби масової інформації.

Для участі у з’їзді необхідно заповнити заявку згідно додатків № 1 - № 4:

Додаток 1;

Додаток 2;

Додаток 3;

Додаток 4

 

Положение о порядке избрания делегатов и определения участников Всеукраинского съезда вынужденных переселенцев из Крыма

 

12.05.2014 р.

 

Районний штаб з питань сприяння розв’язанню

соціально-побутових проблем громадян,

 які залишають Автономну Республіку

 Крим і м. Севастополь

тел. 4-15-67

До відома громадян України, які переселяються

з Автономної Республіки Крим та м.Севастополь

 

З метою забезпечення розблокування банківських рахунків, у тому числі карток, емітованих на території АР Крим і м.Севастополь, громадянам, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м.Севастополь в інші регіони України, необхідно отримати довідку про реєстрацію місця проживання/перебування особи, за формою, затвердженою наказом МВС України від 22.11.2012 № 1077, та надавати її до будь-якого відділення банку-емітента.

Отримання вищезазначеної довідки також необхідно у випадку здійснення громадянами вказаної категорії перереєстрації підприємницької діяльності в установленому законодавством порядку.

У зазначеній довідці в графі «Для позначок» має бути відповідний запис про зазначення факту переселення та місце проживання у Криму відповідно до реєстрації.

Для отримання вказаних довідок, громадянам, які переселилися в Ізяславський район необхідно звертатись у Відділ надання адміністративних послуг Ізяславської районної державної адміністрації (тел./факс 4-00-09) за адресою: вул.Грушевського, буд. 5, м. Ізяслав.

08.05.2014 р.

 

Районний штаб з питань сприяння розв’язанню

соціально-побутових проблем громадян,

 які залишають Автономну Республіку

 Крим і м.Севастополь

тел. 4-15-67

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь

 

Для отримання всіх видів державної соціальної підтримки, зокрема пенсії, допомоги, компенсації тощо Вам необхідно звернутися до найближчого органу соціального захисту населення або управління Пенсійного фонду України в зручний для Вас час.

Основні документи, які необхідно мати при собі (за наявності):

- паспорт;

- посвідчення отримувача пенсії, допомоги, пільговика;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.


Там Вам також, допоможуть отримати інформацію з усіх питань, які хвилюють Вас на даний час, зокрема з питань розселення, медичного обслуговування, організації навчання та виховання дітей у дошкільних та шкільних навчальних закладах, а також щодо працевлаштування.

 

З усіх цих питань Ви можете БЕЗКОШТОВНО звернутися за телефоном "гарячої лінії"

 

 0-800-507-309

 

Крім того, для отримання допомоги ви можете звернулися на "гарячу лінію":

Пенсійного фонду

0-800-503-753

 

Державного центру зайнятості

0-800-505-060

730 - з мобільного телефону
 

Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

 

0-800-501-892

телефон довіри Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

0-800-501-383


 

Додаткову інформацію можна отримати на сайті Мінсоцполітики України: www.mlsp.gov.ua

 

В Хмельницькій області можливо отримати інформацію з даних питань за такими контактними номерами:

 

Хмельницький обласний контактний центр

 

(0382) 65-90-81, 0800 508 899

Галушко Вадим Васильович

 

Департамент соціального
захисту облдержадміністрації

 

(0382) 65-12-84

Андрущенко Юлія Віталіївна

Департамент охорони
здоров’я облдержадміністрації

 

(0382) 79-50-32 Демчук Лілія Яківна

Департамент освіти та
науки облдержадміністрації

 

(0382) 79-58-06 Гаврішко Марія Василівна

70-28-80 Луценко Віталій Васильович

Служба у справах дітей облдержадміністрації
 

(0382) 79-41-43, 65-80-71

Буран Леся Василівна
 

Головне управління Пенсійного
фонду України в області

 

(0382) 76-35-13 "гаряча лінія"

Хмельницький обласний центр зайнятості

 

 

((0382) 61-64-06, Шевель Інна Володимирівна

76-54-66 Сорочинська Марина Петрівна

 

Управління Державної міграційної
служби України в області
 

(0382) 65-07-72 Школьняк Ірина Антонівна

 

 

Управління молоді та
спорту облдержадміністрації

 

(0382) 72-05-45 Бриндіков Юрій Леонідович

 

Хмельницький обласний центр
соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

 

(0382) 76-55-58 Омелянська Руслана Антонівна

 

Управління виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України в області
 

(0382) 70-26-81 Глухонець Світлана В’ячеславівна

 

Обласне відділення Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності

(0382) 65-77-89 Суліма Елла Євгенівна


 

За інформацією управління соціального

захисту населення райдержадміністрації

 

 

АКТУАЛЬНО

 

Правова допомога 

Пенсійне забезпечення

Вибори

Міжнародна інтеграція України

Запобігання корупції

Відзначення пам'ятних та ювілейних дат

Голодомор

       Актуальні питання          державної служби

 

 

 

СОЦІАЛЬНА СФЕРА

 

Соціальний захист


Медицина

 

Культура

 

Сім'я і діти

 

Освіта

 

 

 

 

 

ЕКОНОМІЧНА СФЕРА

 

Містобудування та архітектура

Підприємництво

 Енергоефективність

 Регуляторна політика

 Агросектор

 Бюджет

 Державні закупівлі

 Державна реєстрація

Чисте довкілля

 ЦНАП 

 

 

 

 

ОРГАНИ ВЛАДИ

 

Районна рада

Міська рада

Сільські ради

ХАЕС

Податкова

Поліція

Районний сектор ГУ ДСУ з надзвичайних ситуацій 

 

 

 

  Центральні 

 органи влади

 

 

 

 

   Обласні

 органи влади

 

 

 
 

 

 

 
_______________________________________________________________________________________
© Ізяславська районна державна адміністрація, 2003-2017
   вул. Незалежності, буд.2, м.Ізяслав, 30300,
e-mail: izyaslav_rda@izadm.gov.ua
 
  Розробка та підтримка: Сектор інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату Ізяславської районної державної адміністрації